گذر از پیك سوم كرونا در سایه اعمال محدودیت ها

گذر از پیك سوم كرونا در سایه اعمال محدودیت ها

به گزارش آروما به دنبال افزایش محدودیت های کرونایی، روند کاهشی بروز موارد بیماری و مرگ و میر ناشی از کرونا در اغلب استان های کشور در جریان است؛ اما در این بین همچنان برخی استان ها همچون استان های شمالی وضعیت نگران کننده ای دارند و این در شرایطی است که با کاهش بار بیماری، برخی محدودیت ها هم کاهش یافته است؛ موضوعی که نگرانی این روزهای متخصصان و مسئولین را سبب شده تا مبادا با عادی انگاری و کاهش محدودیت ها، پیک چهارم بیماری با ارتفاعی بلندتر از پیکهای قبلی، به وقوع پیوندد...


به گزارش آروما به نقل از ایسنا، بعد از گذشت ۱۱ ماه از ورود ویروس کرونا به کشور، مردم و مسئولین تجربیات زیادی در زمینه کنترل بیماری و مقابله با آن به دست آوردند. با گذر از روزهای بهت و ناباوری و البته سخت بیماری در اسفند ماه سال گذشته، به دنبال اقدامات انجام شده و اعمال برخی محدودیت ها، در نیمه های اردیبهشت ماه به روند حدودا کنترل شده بیماری در کشور رسیدیم تا جایی که هفته دوم اردیبهشت پایین ترین میزان بستری و هفته آخر اردیبهشت پایین ترین میزان فوت از کرونا در کشور و در آن مقطع زمانی گزارش شد. اما این روند همینجا متوقف نشد؛ به صورتی که با آغاز برخی عادی انگاری و سهل انگاری ها، شروع مسافرت ها و.... کم کم زمینه برای آغاز پیک بزرگتر فراهم گردید و با افزایش تدریجی موارد بستری و فوت شده بر اثر کرونا سرانجام در اواخر خرداد و اوایل مرداد ماه سالجاری پیک دوم کرونا در کشور را تجربه کردیم.
روند سینوسی کرونا در کشور همچنان داشت و با کاهش موقت آمار در هفته دوم شهریورماه، روند بیماری به آهستگی در ابتدای خط صعود قرار گرفت به شکلی که در اواخر مهر و آبان ماه، پیک سوم بیماری و مرگ و میر بیشتر از ۴۰۰ نفر در روز را تجربه کردیم. این در حالی بود که علاوه بر مردم، کادر درمان هم در فشار کاری بسیار سختی قرار گرفتند و این مورد آغاز راهی برای اتخاذ سیاست های جدی تر و اعمال محدودیت های شدید کرونایی در کشور شد.

اعمال محدودیتهای کرونایی و دو رقمی شدن فوتیهای روزانه
با اعمال محدودیت های متوسط کرونایی از ۱۴ آبان ماه و تشدید آنها در تاریخ اول آذر ماه، آغاز فعالیت طرح محله محور مقابله با کرونا تحت عنوان طرح شهید قاسم سلیمانی، افزایش تعداد آزمایش های تشخیصی کرونا، اعمال محدودیت تردد بین استانی و... به تدریج آمار بستری و فوت ناشی از کرونا کاهش پیدا کرد تاجایی که در هفته چهارم دیماه میزان بستری بیماران به شدت کاهش یافته و میزان مرگ و میر کرونایی هم بعد از چندین ماه باردیگر دو رقمی شد. همینطور بر این اساس میزان موارد سرپایی مثبت بیماری در کل کشور هم با کاهش قابل ملاحظه ای روبرو شد.
بر مبنای اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت تعداد موارد بستری جدید در کشور در هفته چهل و هفتم مقابله با بیماری (19 تا 25 دی ماه) به عدد ۳۹۲۲ نفر رسید و این در حالی بود که این رقم در هفته چهل و ششم مدیریت اپیدمی معادل ۴۷۴۹ نفر بود. در عین حال با عنایت به کاهش آمار موارد بستری در هفته چهل و هفتم مقابله با بیماری، تعداد موارد فوت شده در این هفته هم به عدد ۷۵۳ نفر در کشور رسید. با کنترل بیماری و فاصله از پیک سوم آن در کشور تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده هم بعد از آخرین روند صعودی خود در هفته آخر آبان ماه، طی روزهای اخیر و در هفته چهل و هفتم مقابله با بیماری به عدد ۱۷ هزار و ۹۷۳ نفر رسیده است.

وضعیت کرونا در پایتخت چگونه است؟
با این وجود روند بیماری در کل کشور یکسان نبوده است. در پایتخت از آغاز سال ۱۳۹۹ تا ۲۵ دیماه تعداد موارد بستری کرونا به ۶۹ هزار و ۴۸۶ نفر رسید و تعداد موارد فوت ناشی از بیماری هم در استان تهران به عدد ۸۸۴۱ نفر رسید. این در حالیست که تعداد موارد سرپایی شناسایی شده در این استان تا تاریخ ذکر شده عدد ۷۸ هزار و ۱۷۲ نفر را نشان داده است. در هفته چهل و ششم مدیریت بیماری کرونا بروز هفتگی موارد بستری در استان تهران ۵.۴۳ نفر به ازای هر صدهزار نفر جمعیت گزارش شد. همینطور بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در این تاریخ در استان تهران به ۱۱.۹۶ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت رسید.
روند افزایشی و کاهش بیماری در استان تهران طی مدت اخیر همانند کل کشور فراز فرودهایی را به خود دیده است، اما پیک سوم بیماری در تهران همزمان با کل کشور در هفته آخر آبان ماه رخ داد. روند بستری در استان تهران در هفته اخیر کاهش یافته و این در حالیست که روند فوت در این استان افزایش یافته است، بروز موارد بستری در این استان از متوسط کشوری بالاتر و مرگ ومیر باردیگر اندکی از متوسط کشوری بیشتر شده است.

استان های شمالی همچنان در صدر موارد ابتلا، بستری و مرگ کرونا
در حالیکه با اعمال محدودیت های سفت و سخت شاهد کاهش موارد مبتلا شدن و مرگ و میر ناشی از بیماری در کشور بودیم، اما در استان های شمالی این روند تکرار نشد و همچنان افزایش بار بیماری را شاهد بودیم. در این بین استان مازندران که هنوز پیک سوم کرونا را تجربه نکرده بود، در شرایطی که اغلب استان ها به شرایط متعادل تری از کنترل بیماری رسیدند، در حال گذر از پیک سوم بیماری است. موضوعی که بر خلاف انتظارها بعد از اعمال محدودیت ها رخ داده است و بنابر اعلام مسئولین دلایلی همچون آغاز فصل چیدن مرکبات و افزایش کار کارگران فصلی، مسافرت های زیاد به این استان و... را دارد.
در هفته چهل و ششم مقابله با بیماری در مازندران بروز هفتگی موارد بستری در این استان ۲۶.۲۷ به ازای هر صد هزارنفر جمعیت گزارش شده است و همینطور بروز موارد مرگ و میر ۳۲.۲۱ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است. بدین سان استان مازندران همچنان در وضعیت قرمز بیماری قرار دارد. روند بستری و موارد فوت در هفته اخیر در استان نزولی بوده است اما میزان بروز موارد بستری از متوسط کشوری بسیار بالاتر و میزان مرگ و میر استان هم همچنان از متوسط کشوری فاصله بسیاری دارد.
در استان گیلان هم در هفته چهل و هفتم مدیریت کرونا میزان بروز بستری ۹.۶۹ به ازای هر صد هزار نفر جمعیت است و میزان مرگ و میر بر اثر بیماری هم ۱۴.۸۲ به ازای هر یک میلیون نفر گزارش شده است. روند بستری و فوت در هفته اخیر در این استان نزولی بوده است و بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشوری بیشتر است.
بنابر اعلام معاونت بهداشت و بر مبنای نمودارها، در استان گلستان هم برخلاف سایر استان های کشور پیک سوم بیماری رخ نداده است و الان با عنایت به روند افزایشی بیماری که بر خلاف محدودیت ها رخ داده است، گمان می رود این استان هم در حال گذر پیک سوم بیماری باشد. در هفته چهل و ششم مدیریت بیماری بروز موارد بستری ۹.۱۶ به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر و بروز موارد مرگ و میر ۱۷.۴۹ به ازای هر یک میلیون نفر گزارش شده است. روند بستری در استان گلستان نزولی بوده ولی روند فوت در هفته اخیر صعودی گزارش شده است. میزان مرگ و میر از متوسط کشوری فاصله بیشتری گرفته و بالاتر رفته است و میزان بروز موارد بستری هم همچنان بیشتر از متوسط کشوری است.
در استان آذربایجان شرقی هم بر مبنای نمودارها پیک سوم بیماری در حال فروکش کردن است؛ به شکلی که روند بستری و فوت ناشی از بیماری در هفته اخیر کاهش یافته است ولی بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر اندکی از متوسط کشوری بیشتر است. در این استان در هفته چهل و ششم مدیریت بیماری میزان بروز موارد بستری ۵.۳۶ به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت و بروز موارد مرگ و میر ۹.۵۹ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است.
در استان البرز هم پیک سوم بیماری با اعمال محدودیت ها در حال کاهش است. روند بستری و فوت در هفته اخیر( هفته چهل و ششم مدیریت بیماری) کاهش یافته است؛ همینطور بروز موارد بستری از متوسط کشوری کمتر و مرگ و میر استان هم از متوسط کشور کمتر شده است. در این استان میزان بروز موارد بستری۳.۹۰ به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت و بروز موارد مرگ و میر ۵.۶۷ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است.
در استان خراسان رضوی هم بعد از گذر از پیک سوم، روند بستری و فوت ناشی از بیماری در هفته چهل و ششم مدیریت بیماری رو به کاهش است. بروز موارد بستری در این استان از متوسط کشوری کمتر است ولی میزان مرگ و میر هنوز اندکی بیشتر از متوسط کشوری است. میزان بروز موارد بستری در خراسان رضوی ۲.۸۱ به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت و بروز موارد مرگ و میر۹.۸۶ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است.
طی روزهای اخیر با عنایت به ابراز نگرانی وزیر بهداشت و همینطور معاون بهداشت وزارت بهداشت، پیشبینی روزهای افزایش بار بیماری در بعضی استان ها همچون استانهایی نظیر هرمزگان (بویژه جزیره قشم) و قم دور از انتطار نیست؛ البته هم اکنون روند بستری و فوت ناشی از بیماری در استان قم کاهش یافته است و همینطور بروز موارد بستری و مرگ و میر این استان از متوسط کشوری کمتر است. میزان بروز موارد بستری این استان ۰.۸۲ به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر و میزان مرگ و میر ۲.۲۳ به ازای هر یک میلیون نفر گزارش شده است. در استان هرمزگان هم روند بستری و فوت در هفته اخیر افزایش یافته است، اما بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر همچنان از متوسط کشوری کمتر است.1399/10/28
17:47:39
0.0 / 5
1241
تگهای خبر: بهداشت , بیماری , درمان , متخصص
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳

aroma لینک دوستان آروما

آروما AromaStore

aroma تگهای آروما

aromastore.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آروما محفوظ است

Aroma آروما

فروشگاه آروما استور