در گفت وگو با آروما تشریح شد

موج آنفلوآنزا در سراسر خاورمیانه

موج آنفلوآنزا در سراسر خاورمیانه

به گزارش آروما رئیس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت آخرین تمهیدات اندیشیده شده در جهت كنترل، تشخیص و درمان آنفلوآنزا در كشور را تشریح و اشاره كرد: كمبودی در زمینه تشخیص و درمان آنفلوآنزا نداریم و مانند سایر كشورهای منطقه، اقدامات در حال انجام می باشد.


دكتر محمدمهدی گویا در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به اظهاراتی در خصوص كمبود تخت بیمارستانی جهت بستری مبتلایان آنفلوآنزا، اظهار داشت: دراین زمینه به هیچ عنوان با كمبود تخت بیمارستانی مواجه نیستیم و هر مبتلایی كه نیازمند بستری باشد، اگر هم به بیمارستانی رجوع كرد و احیانا تخت خالی نبود، بوسیله ستاد معاونت درمان وزارت بهداشت، ستاد معاونت های درمان سه دانشگاه علوم پزشكی در تهران و همین طور ستاد معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشكی در سایر استانها، بلافاصله اقدامات لازم برای بستری كردن شان فراهم می شود.
تخت بستری و كیت های تشخیص آنفلوآنزا كمبود نداردوی در همین باره افزود: اصولا فرد مبتلا به آنفلوآنزا در صورت نیاز به بستری، مدت كوتاهی بستری خواهد بود و زمان بستری بیشتر از چند روز نخواهد بود، مگر در موارد استثنایی. بدین سبب كمبودی در زمینه تخت های بستری برای مبتلایان به آنفلوآنزا وجود ندارد.
رییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اشاره كرد: البته با عنایت به موج سنگین آنفلوآنزا كه حالا در آن قرار داریم، طبیعی است تعداد افرادی كه مبتلا می شوند، زیاد است، اما نكته آن است كه اكثریت این موارد نیازی به بستری ندارند. باردیگر نیز تاكید می كنم موارد نیازمند بستری هم بوسیله ستاد معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشكی در تهران، استانها و همین طور وزارت بهداشت پیگیری و اقدام می شود.
گویا در پاسخ به سوال ایسنا درباره برخی اخبار در زمینه كمبود كیت های آزمایشگاهی تشخیص آنفلوآنزا نیز به فعالیت شبكه تشخیص آنفلوآنزا در كشور اشاره نمود و اظهار داشت: ۱۵ آزمایشگاه در سراسر كشور به اضافه آزمایشگاه مركزی كشوری آنفلوانزا وظایف خودرا دراین زمینه انجام می دهند و فعالند و مشكلی دراین زمینه نیست. اگر هم كمبود كیت مشاهده شود، به صورت مقطعی و كوتاه است. در مجموع بهتر است كه رسانه ها پیش از رسانه ای كردن این موضوعات، مباحث را با معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و ستاد معاونت بهداشتی در بین بگذارند و ما نیز جواب می دهیم.
اطلاعات صحیح دهید و مردم را نگران نكنیدرییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت فزود: هم اكنون تمام تلاش ما این است كه نگرانی های مردم را دراین زمینه رفع نماییم و در این راستا نیاز جدی داریم كه رسانه ها نیز حمایت كنند و اطلاعات صحیح و رسمی را در اختیار مردم بگذارند. همكاران ما شبانه روز كار می كنند و تلاش دارند كه مردم نگران نشوند؛ دامن زدن به چنین مسایلی جز ایجاد نگرانی در مردم پیامد دیگری نخواهد داشت.
موج آنفلوآنزا در سراسر خاورمیانه و حاشیه خلیج فارسرییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اشاره كرد: باردیگر تكرار می كنم این موج آنفلوآنزایی تنها مربوط به كشور ما نیست و كل كشورهای خاورمیانه، تعداد قابل توجهی از كشورهای اروپایی و همین طور به ویژه كشورهای منطقه مدیترانه شرقی و حاشیه خلیج فارس درگیر این موج آنفلوآنزایی هستند. این كشورها نیز تلاش می كنند تا بتوانند بهترین خدمت را به بیماران شان ارائه دهند و در كشور ما نیز در تمام استانها همكاران مان به صورت شبانه روزی دراین زمینه فعالند و برای كنترل، تشخیص و درمان بیماری از هر جهت آمادگی داریم. اگر هم احیانا مشكلی در این مساله وجود داشت، مردم می توانند با دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور و همین طور ستاد وزارت بهداشت در ارتباط باشند.
تامین داروی آنفلوآنزا در بیمارستان های دولتی و خصوصیوی به داروی آنفلوآنزا و چگونگی دسترسی و تامین آن نیز اشاره نمود و اظهار داشت: علاوه بر بیمارستان های دولتی، داروهای در رابطه با آنفلوآنزا را در اختیار بیمارستان های خصوصی نیز قرار دادیم. بیمارستان های خصوصی استان تهران نیز حالا دارو را در اختیار دارند و كمبود و مشكلی در زمینه داروی آنفلوآنزا نیز وجود ندارد.
آنفلوآنزای مرغی كذب استرییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره برخی شایعات در فضای مجازی در خصوص شیوع آنفلوآنزای پرندگان در بعضی مناطق و نسبت دادن آنفلوانزای فصلی به آنفلوآنزای مرغی و ایجاد برخی نگرانی ها دراین زمینه، اظهار داشت: این مساله از اساس دروغ محض است و آنرا تكذیب می كنم. نه تنها در كشور ما بلكه در هیچ كدام از كشورهای منطقه مدیترانه شرقی نیز گزارشی از آنفلوآنزای پرندگان وجود ندارد. آنفلوآنزایی كه حالا با آن روبرو می باشیم آنفلوآنزای معمولی فصلی است كه هر سال هم تكرار می شود. بیشترین نوع ویروس آنفلوآنزا هم H۱N۱ است كه شدت بیماری زایی آن بیشتر از انواع دیگر آن است.
تشدید آنفلوآنزا با آلودگی هواوی در این زمینه اضافه كرد: طبیعی است یك نفر كه مبتلا می شود اگر در شرایط آب و هوایی نامساعد نیز قرار گیرد، ممكنست بیماری اش تشدید شود. بدین سبب تاكید می كنم در روزهایی كه آلودگی هوا وجود دارد، افراد حتما به سفارش هایی كه بوسیله رسانه ها منعكس می شود توجه نمایند و زمانی كه تقاضا می شود سالمندان و كودكان از منزل خارج نشوند، خانواده ها رعایت نمایند. طبیعی است افرادی كه موارد بهداشتی و سفارش ها را رعایت نكنند و به ویژه افراد پرخطر ممكنست به نوع شدید بیماری مبتلا شوند.
رصد فعال بیماری در كشور و اطلاع رسانی هفتگیرییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباب آخرین وضعیت بروز بیماری، به رصد فعال بیماری در كشور اشاره نمود و اظهار داشت: گزارش موارد مربوط به این بیماری را به صورت هفتگی جمع آوری می نماییم و در اختیار مردم و خصوصاً همكاران خودمان در مراكز بهداشتی درمانی قرار می دهیم.
تشخیص قطعی ۳۴۲ مورد آنفلوآنزا در هفته گذشتهوی افزود: طبق آخرین گزارش مان طی هفته گذشته ۳هزار و ۷۲۲ مورد مبتلای به بیماری حاد تنفسی در بیمارستان های سراسر كشور بستری شده اند كه از این تعداد، بالغ بر ۳۴۲ مورد قطعی آنفلوآنزا بوده است. بدین سبب مشاهده می كنید كه چه درصدی از افرادی كه بستری می شوند آنفوآنزا و به سبب سایر بیماری های تنفسی بستری شده اند. بدین سبب همزمانی شرایط آلودگی هوا با فصل آنفلوانزا سبب شده تعداد موارد بستری بیماری های حاد تنفسی افزایش یابد.
احتمال ادامه این موج آنفلوآنزا تا دو هفته آتیرییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت به ۱۹ مورد فوتی ناشی از آنفلوآنزا در هفته گذشته اشاره نمود و اظهار داشت: برآورد این است كه این موج آنفلوآنزا تا دو هفته آینده ادامه داشته باشد، اما در عین حال این امكان نیز وجود دارد كه شرایط متفاوت شود.
بهداشت؛ پایه اصلی كنترل آنفلوآنزارییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، تب بالا، سرفه و بدن درد را از علائم اصلی آنفلوآنزا خواند و با اشاره به اینكه این ویروس شدیدا مسری است و از راه تنفس منتقل می شود، اظهار داشت: بر همین مبنا پایه اصلی كنترل این بیماری رعایت موارد بهداشتی است. بر همین مبنا تاكید ویژه بر شست وشوی مرتب دست ها داریم و افراد هنگام سرفه و عطسه دهان خودرا بپوشانند و در صورت عدم دسترسی به دستمال حتی از آستین لباس خود بهره برده و جلو دهان خودرا بپوشانند، دستمال استفاده شده را نیز به نحو مناسب در سطل زباله اندازند، از دست دادن و روبوسی بپرهیزند. در زمان بیماری نیز لازم است فرد مبتلا استراحت كرده و با مصرف مایعات گرم و توجه به سفارش های پزشك، بیماری را كنترل كند.
وی درانتها صحبت هایش اشاره كرد: در چنین شرایطی مردم به آرامش نیاز دارند و درخواست مشخص مان از رسانه ها این است كه التهابی ایجاد نشود كه مردم را نگران كند. تاكید می كنم كه كمبودی در زمینه تشخیص و درمان آنفلوآنزا نداریم و مانند سایر كشورهای منطقه اقدامات در حال انجام می باشد و امری غیرمعمول و غیرعادی رخ نداده كه نگران باشیم.
منبع:

1398/09/12
14:46:00
5.0 / 5
4559
تگهای خبر: آرامش , بهداشت , بیماری , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳

aroma لینک دوستان آروما

آروما AromaStore

aroma تگهای آروما

aromastore.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آروما محفوظ است

Aroma آروما

فروشگاه آروما استور