قرنطینه مسافرتی ووهان چقدر در كنترل كرونا موثر بود؟

قرنطینه مسافرتی ووهان چقدر در كنترل كرونا موثر بود؟

آروما: در مقاله ای با عنوان ˮتأثیر محدودیت های مسافرتی در گسترش شیوع كروناویروس جدید 2019 (COVID-19) ˮ، این مساله مورد بررسی قرار گرفته است كه محدودیت های مسافرتی در شیوع كرونا چقدر موثر بوده است و از سویی اعلام می كند كه قرنطینه مسافرتی ووهان، پیشرفت كلی همه گیری را تنها در سه تا پنج روز در سرزمین اصلی چین به تأخیر انداخت.به گزارش آروما به نقل از ایسنا، در قسمتی از این مقاله كه از طرف دكتر الهه امیرخلیلی، دكتر سمیه كرانی، سمانه لطفی و با سرپرستی دكتر علی كبیر ترجمه و به نگارش درآمده، آمده است: "با شیوع سریع COVID-۱۹ در كشور چین، ما از یك مدل انتقال بیماری فراجمعیتی جهانی برای پیش بینی تأثیر محدودیت های مسافرتی در گسترش ملی و بین المللی یك همه گیری (COVID-۱۹) استفاده می نماییم. این مدل برمبنای موارد گزارش شده بین المللی كالیبره شده است و نشان میدهد كه در شروع ممنوعیت سفر از ووهان در ۲۳ ژانویه سال ۲۰۲۰، بیشتر شهرهای چین از مدت ها قبل پذیرای خیلی از مسافران آلوده بوده اند. قرنطینه مسافرتی ووهان، پیشرفت كلی همه گیری را تنها در ۳ تا ۵ روز در سرزمین اصلی چین به تأخیر انداخت، اما در مقیاس بین المللی تأثیر برجسته تری داشت، در صورتیكه خروج مسافر تا اواسط ماه میلادی فوریه نزدیك به ۸۰ درصد كاهش یافته است. نتایج مدل سازی همین طور نشان میدهد كه محدودیت سفر تحمیل شده به و از كشور چین (ورود و خروج مسافر) به طور متوسط تا ۹۰ درصد روی مسیر اپیدمی تأثیر می گذارد درصورتی كه با كاهش ۵۰ درصد یا بالاتر انتقال بیماری در جامعه همراه باشد.

با شروع ماه دسامبر سال ۲۰۱۹، مقامات بهداشت چین از نزدیك در حال مشاهده و مانیتور یك خوشه از موارد ذات الریه در شهر ووهان در استان هوبی كردند. پاتوژن ایجاد كننده این ذات الریه ویروسی در میان افراد مبتلا، كرونا ویروس جدید SARS-CoV-۲ است. از ۳ مارس ۲۰۲۰، در مجموع ۸۰۱۵۱ مورد در كشور چین شناسایی و تأیید شده است. در سطح بین المللی نیز بیش از ۱۰۵۶۶ مورد اضافی در ۷۲ كشور شناسایی و تأیید شد. در این راستا، ما مبادرت به مدل سازی گسترش شیوع داخلی و بین المللی شیوع همه گیری كروناویروس (COVID-۱۹) كردیم و اثرات ممنوعیت سفر در ووهان و محدودیت های مسافرتی بین المللی اتخاذ شده توسط چندین كشور را در اوایل فوریه سال ۲۰۲۰ برآورد كردیم. "

در بخش دیگری ازاین مقاله به بحث ممنوعیت های سفر ووهان اشاره و آمده شده است:

"در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰ تعداد متوسط موارد پیش بینی شده بدون محدودیت سفر به چین بجز ووهان ۷۴۷۴ و بیشتر قریب به اتفاق موارد از ووهان با میانگین ۱۱۷.۵۸۴ نفر است. برای تحلیل تاثیر ممنوعیت سفر از ووهان، ما محدودیت مسافرتی دور برد را از ۲۳ ژانویه آغاز كردیم. علاوه بر این، محدودیت های در خود چین برمبنای مدل سازی با استفاده از داده های جابجایی جهت داخلی در محدوده چین از فوریه ۲۰۲۰ با استفاده از خدمات مبتنی بر مكان یابی (بایرو سایبرز) ایجاد كردیم. مدل خروجی هیچ تفاوت چشمگیری در راه اپیدمی ووهان نشان نمی داد و در ابتدا هیچ تغییری در انتقال پذیری و دینامیك بیماری فرض نمی كردیم. در صورتیكه با تاخیر حدود سه روز در سایر مناطق چین این تغییر بوجود آمد. موارد در سرزمین اصلی چین به استثنای ووهان تا ۳۱ ژانویه نزدیك به ۱۰ درصد و در سایر نقاط از یك تا ۵۸ درصد كم شد.

در ادامه این مقاله نوشته شده است: "از ۲۳ ژانویه سال ۲۰۲۰ اپیدمی در چندین مكان از سرزمین چین شیوع یافته است. همانطور كه انتطار می رود متوجه می شویم كه تعداد موارد گزارش شده بطور قابل توجهی كمتر از تعداد پیش بینی شده هستند. "

در بخش دیگری از مقاله آمده است: "رویدادهای وارد شده در یك سناریوی كاملا واضح وضعیت موجود را در مقایسه با ممنوعیت سفرها را نشان میدهد. كاهش ۷۷ درصدی موارد وارد شده به چین از دیگر كشورها به سبب ممنوعیت سفر ووهان در اوایل فوریه را داشتیم. در صورتیكه در ابتدا كاهش نشان داد ولی باردیگر پیك آن به سبب واردات از چین به كشورهای دیگر افزایش پیدا كرد. این مدل نشان میدهد كه پس از اعمال محدودیت های سفر از ووهان در ۲۳ ژانویه ۵ شهر دیگر چین (شانگهای و پكن و... و.) منشا واردات بین المللی بودند.
محدودیت سفر بین المللی و كاهش قابلیت انتقال
در این مقاله مطرح گردیده است كه "با شروع اوایل فوریه سال ۲۰۲۰، ۵۹ شركت هواپیمایی به پروازهای متوقف شده یا محدود به سرزمین اصلی چین و چندین كشور همچون ایالات متحده، روسیه، استرالیا و ایتالیا نیز محدودیت های سفر را برای دولت صادر كرده اند. محاسبه دقیق میزان كاهش ترافیك اعمال شده توسط این اقدامات دشوار است. بنا بر این ما در اینجا دو سناریوی اصلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم كه در آن ۴۰ درصد محدودیت های مسافرتی بین المللی و ۹۰ درصد كاهش كلی ترافیك را به مقصد و از سرزمین اصلی چین تولید می كند.

سناریوهای شبیه سازی شده نشان میدهد كه حتی در صورت كاهش ۹۰ درصد مسافرت، اگر انتقال پذیری كاهش نیافته باشد، بیماری همه گیر در سرزمین اصلی چین بیش ازدو هفته به تعویق نمی افتد. این مدل پیش بینی می كند كه در سناریوی وضعیت موجود، اوج بیماری همه گیر در سرزمین اصلی چین درانتها آوریل - اوایل ماه مه ۲۰۲۰ به دست آید.

سرانجام، شایان ذكر است كه تعداد زیادی از افراد آلوده از سرزمین اصلی چین در مناطق بین المللی پراكنده شده اند. بدین سبب منجر به گسترش بین المللی بیماری و همه گیری COVID-۱۹ شده است. این یافته با ظهور شیوع COVID-۱۹ در كشورهای جهان همچون ایتالیا، جمهوری كره جنوبی و ایران در نیمه دوم فوریه ۲۰۲۰ مطابقت دارد.

در نهایت در نتیجه گیری این مقاله آمده است:

"تحلیل شیوع COVID-۱۹ و مدل سازی بعنوان ارزیابی اثرات محدودیت سفر می تواند برای برنامه ریزی پاسخ به سلامت عمومی برای آژانس های ملی و بین المللی مفید باشد. ما نشان می دهیم كه تا ۲۳ ژانویه سال ۲۰۲۰، این همه گیری در شهرهای دیگر كشور چین گسترش یافته بود. قرنطینه مسافرتی در حوالی ووهان فقط موجب اندكی تاخیر در گسترش همه گیری بیماری در مناطق دیگر سرزمین اصلی چین شده است. این نتیجه، نتایج مطالعات جداگانه در مورد انتشار ویروس SARS-CoV-۲ در كشور چین را تائید می كند. این مدل نشان میدهد كه در صورتیكه ممنوعیت سفر در ووهان در ابتدا، در كاهش گسترش بین المللی بیماری مؤثر بوده است اما تعداد موارد مشاهده شده در خارج از كشور چین، رشد بیماری بعد از ۲-۳ هفته از مواردی كه از جای دیگر نشات گرفته اند، رشد خودرا از سر می گیرد. علاوه بر این، مطالعه مدل سازی نشان میدهد كه محدودیت های سفر مضاعف تا ۹۰ درصد ترافیك دارای تأثیر متوسط است مگر اینكه با مداخلات بهداشت عمومی و تغییرات رفتاری كه به كاهش قابل توجهی در انتقال بیماری منجر شوند، همراه شود. این مدل همین طور حاكی از آنست كه حتی با وجود محدودیت های شدید مسافرتی ۲۳ ژانویه سال ۲۰۲۰ تابحال به كشور چین، تعداد زیادی از افراد در معرض SARS-CoV-۲ بدون شناسایی به مسافرت بین المللی سفر كرده اند. بعنوان حركت پیش رو انتظار داریم كه محدودیت های سفر به مناطق تحت تأثیر COVID-۱۹، اثرات متوسطی داشته باشد و مداخلات كاهش سطح انتقال بیشترین فایده را برای كاهش این بیماری همه گیری فراهم می آورد. "

منبع مقاله:

Chinazzi M، Davis JT، Ajelli M، Gioannini C، Litvinova M، Merler S، et al. The effect of travel restrictions on the spread of the ۲۰۱۹ novel coronavirus (COVID-۱۹) outbreak. Science. ۲۰۲۰.
1398/12/23
15:01:08
5.0 / 5
3130
تگهای خبر: ارز , بهداشت , بیماری , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴

aroma لینک دوستان آروما

آروما AromaStore

aroma تگهای آروما

aromastore.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آروما محفوظ است

Aroma آروما

فروشگاه آروما استور