نامه پرستاران به روحانی درباره مشكلات و مطالبات

نامه پرستاران به روحانی درباره مشكلات و مطالبات

آروما: اعضای شورای عالی و روسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر كشور طی نامه ای به رئیس جمهوری، برخی نارضایتی های مدافعین سلامت در روزهای كرونا همچون خستگی، فرسودگی و سختی كار، كمبود نیرو، كاهش در پرداخت ها، عدم تحقق كامل فوق العاده ویژه، ابتلای بالای آنان به بیماری و اجرا نشدن مصوبات ستاد ملی كرونا را مطرح نمودند.


به گزارش آروما به نقل از ایسنا، بنابراعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، در متن نامه اعضای شورای عالی و روسای ۱۴۰ هیات مدیره نظام پرستاری سراسر کشور به رئیس جمهوری آمده است: « در آغاز از زحمات حضرت عالی، ریاست محترم سازمان برنامه وبودجه، اعضای محترم ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت محترم بهداشت در این ایام سخت و نفسگیر تشکر می نماییم و در همین ابتدا از جناب عالی و سایر اعضای ستاد ملی کرونا تقاضای رسیدگی و نظارت سریع بر نتایج عملی شدن دستورات، مصوبات، مجوزها و اعتبارات اعلام شده برای مدافعین سلامت به بیمارستانها، دانشگاهها و... را داریم.
جناب دکتر روحانی
حتما مستحضر هستید که فقط در همین آبان ماه، تعداد ۳۰ شهید پرستارو مجموعا تا امروز تعداد شهدای پرستار به ۸۴ نفر رسید و تعداد مبتلایان پرستار؛ ۵۰ هزار نفر و تعداد پرستاران قرنطینه؛ بستری یا... که از خدمت منفک شده اند از مرز هشت هزار نفر گذشته است.
این آمار بغیر از مبتلاشدن و... خانواده های این عزیزان است اما متأسفانه در بیمارستان های درگیر کرونا باوجود نیاز و کمبود شدید پرستار نه هنوز نیروی پرستار کافی و متناسب جذب و بکارگیری شده؛ نه توسط مدیران و مسئولان عملیاتی در دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستانها به انگیزه مدافعین سلامت توجه کافی می شود. نه حقوق و دستمزد آنها منتاسب این روزهای سخت و پرخطر پرداخت می شود و نه علت این همه مبتلاشدن شهید و انفکاک نیروی متخصص از خدمت بررسی و رسیدگی می شود.
باوجود زحمات و کوشش های اعلامی سازمان برنامه و وزارت بهداشت و... در ارتباط با تخصیص های اعتبارات و مجوزهای استخدامی و... که بسیار رسانه ای هم شده اما برعکس در بیمارستان ها به سبب عملی نشدن یا اجرای بسیار ناقص مصوبات؛ نه فقط در میان سرمایه های انسانی رضایتمندی ایجاد نشده بلکه به دلیلهای پیشگفت و به سبب آنکه هر ماه به بهانه کاهش درآمدها از مبالغ دستمزدها و کارانه ها به شدت کم می شود و در نحوه محاسبه قانون راندمان، رفتارهای سلیقه ای می کنند و در مقابل نص صریح قانون تفسیرها و اعمال سلیقه های شخصی می کنند و حقوق حقه پرستاران را آن هم در این شرایط رعایت نمی کنند؛ در خیلی از بیمارستانها اعتراض بحق پرستاران را بر انگیخته است.
کاهش های مکرر از حقوق مسلم پرستاران و سایر مدافعین جان برکف سلامت وعدم توجه کافی به نیازهای اساسی آنها و موانع خدمتی این عزیزان، نگرانی های جدی ما را بعنوان وکلای قانونی و منتخب پرستاران عزیز در جهت شکل گیری احتمالی اعتراضات گسترده پرستاران و سایر مدافعان سلامت به وجود آورده است (مستندات پیوست است).
بر این اساس سازمان نظام پرستاری کشور ضمن بحق دانستن تمام گلایه ها و نارضایتی پرستاران عزیز، زنگ هشدار را برای مسئولان محترم، عملا به صدا در می آورد. سازمان نظام پرستاری بر طبق بررسی های روزانه و وجود مستندات بسیار زیاد اعلام می دارد که خیلی از تصمیمات؛ مصوبات و تخصیص اعتبارات و... باوجود گذشت ۱۰ ماه از کرونا؛ هنوز درپیچ و خم های بروکراتیک برخی دانشگاه ها و بیمارستان ها گیر کرده و شامل جامعه هدف یعنی مدافعان جان برکف و از جان گذشته نظام سلامت نشده است.
این در حالیست که همگان شاهدند پرستاران و سایرمدافعان سلامت در این روز و شب ها با بی سابقه ترین درصد اشغال تخت ها؛ پرکارترین و پرریسک ترین بیماران، خطرناک ترین بیماری، پر فرسایش ترین اوقات و شیفت های خدمتی را در بیمارستان ها سپری می کنند.
در این شرایط به سبب عدم افزایش نیرو و شرایط خاص بیماری و بیماران کرونایی؛ فشار کاری و روحی_ روانی زیادی به کادر درمان و پرستاران وارد شده به شکلی که در بعضی از بیمارستان ها و بخش های کرونا هر ۱۰ بیمار و بلکه بیشتر به یک پرستار؛ سپرده می شود. آن هم پرستارانی که ۱۰ ماه مداوم بر اثر مراقبت بی وقفه و طولانی از بیماران کرونائی هم فرسودگی روحی_روانی و انگیزشی و هم فرسودگی شدید جسمی پیدا کرده اند و تعداد زیادی از این فرشتگان رحمت حتی مدت ها از فرصت دیدار اعضای درجه یک خانواده خود، برخوردار نمی شوند.
جناب آقای رئیس جمهور در صورت عدم مداخله قاطع و علاج جویانه و سریع؛ بی گمان مجموع این عوامل ضمن تاثیر انکارناپذیر بر کاهش کیفیت مراقبت ها و افزایش ابتلائات و شهادت و پرپر شدن نیروهای متخصص نظام سلامت؛ به احتمال زیاد، اعتراضات و نارضایتی های مدافعین سلامت را به اشکال مختلف به دنبال خواهد داشت و حتی در برخی از استانها به وقوع پیوسته است.
جناب آقای رئیس جمهور در مکاتبات قبلی این سازمان با حضرت عالی و سایر مسئولان محترم به شدت تاکید شد که تامین «تعداد نیروی کافی، تامین تجهیزات لازم و انجام اقدامات انگیزشی متناسب با این ایام سخت و نفسگیر» سه ضرورت مهم می باشد. اما حالا و به دنبال افزایش تعداد شهدای پرستار در آبان و آذر جاری؛ بررسی علل این همه شهید؛ مبتلا و... در بیمارستان ها نیاز و ضرورت بسیار بسیار فوری و اضطراری دیگری است که باریشه یابی کافی، از ادامه این رخدادهای ناگوار در نظام سلامت کشور جلوگیری شود.»
بنابراعلام روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، در بخش دیگری از این نامه آمده است: «جناب دکتر روحانی ما به نمایندگی از جامعه بزرگ پرستاری کشور و سایر مدافعان مظلوم سلامت از حضرت عالی و اعضای محترم ستاد ملی کرونا درخواست داریم با تصویب مصوبات ویژه درآستانه روز پرستار و به فاصله مطلوب از آن روز مقرر فرمایید:
۱- سریعا کارگروهی علمی ویژه؛ علل این میزان مبتلاشدن و شهادت در میان مدافعین سلامت را بررسی و چاره مناسب ارایه کنند.
۲- تسریع و اتخاذ مسیر میانبر و ترک تشریفات بروکراتیک برای استخدام سریع و فوری حداقل ۳۰ هزار نفر نیروی جدید و تازه نفس کادر پرستاری و تسریع در تغییر وضعیت نیروهای مدافع سلامت شرکتی.
۳- بررسی و بازبینی کمی و کیفی امکانات محافظتی و ایمنی موثر در بیمارستانها، بخشها و نیز تجدیدنظر جدی در وضعیت و محیط های کاری مدافعین سلامت مانند رختکن ها، اتاق ها و محل های استراحت موقت، خصوصاً در بیمارستانها و شهرهایی که آمار مرگ و میر بالایی دارند.
۴- اجرای کامل قانون راندمان در ارتباط با مشاغل سخت و اعمال امتیازات سختی کار متناسب با بخشهای مذکور.
۵- محاسبه ساعت کار تمام پرستاران شاغل در بیمارستانها با ضریب ۱/۵ برای ساعت کاری تمام بخشهای بیمارستانی در روزهایی که سایر کارکنان دولت تعطیل یا دورکار هستند و ضریب ۲ با یک هفته استراحت در هر ماه بدون کاهش حقوق مزایا و بدون امکان خرید و ذخیره این یک هفته (به منظور تجدید قوا) ویژه نیروهای بخشهای کرونائی.
۶- عدم کسر کارانه و اضافه کار مدافعین سلامت که به کرونا مبتلا می شوند و اجبارا از کار در بخش و بیمارستان منفک می شوند که متاسفانه در بعضی بیمارستانها کسر می کنند.
۷- تسریع در پرداخت معوقات و عدم کاهش میزان کارانه مدافعین سلامت در این روزهای سخت به بهانه کاهش درآمد بیمارستانها و تسریع در اصلاح نظام پرداخت ناکارآمد نظام سلامت که دقیقا در تضاد با نیاز واقعی بیماران و خدمات باارزش تمام گروههای ارائه دهنده خدمت است. یعنی اجرای قانون تعرفه گذاری برای پرستاران که این روزها اهمیت وارزش خدمات آنها بر همگان روشن و مبرهن است.
۸- تسریع در صدور احکام فوق العاده ویژه برای تمام نیروهای مدافع سلامت شامل رسمی، شرکتی، قرار دادی و... در یکی دوهفته جاری و پیش از روز پرستار امسال (۳۰ آذرماه جاری).
۹- تعیین مکان ویژه و مناسب با امکانات لازم جهت تشخیص؛ قرنطینه و درمان رایگان مدافعین سلامت و خانواده های این عزیزان که مبتلا می شوند شامل تمام نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی و... به سبب لزوم جلوگیری از انتقال ویروس به خارج از بیمارستانها و به خانواده های این عزیزان صورت گیرد.
پس ضمن تاکید مجدد به شرایط بحرانی این روزها درخواست می شود:
- کارگروهی برای تامین حقوق مادی، معنوی و شرایط کاری مناسب تر مدافعین سلامت، تشکیل و موارد مطروحه را عملیاتی کنند و نتایج ماهانه با همکاری سازمان نظام پرستاری به ستاد ملی کرونا گزارش شود.
پیشاپیش از حسن عنایت و مساعدت حضرت عالی و تمام خدمتگزاران و دلسوزان کشور سپاسگزاریم.
رئیس کل، اعضای شورای عالی و روسای هیات مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور»
منبع:

1399/09/08
21:47:51
5.0 / 5
1228
تگهای خبر: ارز , بهداشت , بیماری , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲

aroma لینک دوستان آروما

آروما AromaStore

aroma تگهای آروما

aromastore.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آروما محفوظ است

Aroma آروما

فروشگاه آروما استور