هشدار نسبت به پدیده بازگشت سنگین تر بیماری در اپیدمی ها ؛

زالی: كرونا در تهران هنوز در حال قربانی گرفتن است

زالی: كرونا در تهران هنوز در حال قربانی گرفتن است

به گزارش آروما فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران ضمن اشاره به وضعیت شکننده و نگران کننده تهران از نظر انتشار کرونا و تاکید بر اینکه نباید وضعیت فعلی را بعنوان شرایط مطلوب و ثبات یافته در تهران تلقی نمود، درمورد پدیده رجعت یا بازگشت سنگین تر بیماری در اپیدمی ها اخطار داد.


به گزارش آروما به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا زالی در نشست آنلاین نقش گروه های داوطلب در کنترل بیماری کرونا که همزمان با روز جهانی داوطلب برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش تمامی افرادی که در زیر چتری مزین به نام داوطلب فعالیت می نمایند، فلسفه نامگذاری این روز را التفات عمومی و توجه جهانی به نقش و وجاهت اجتماعی این قشر ذکر کرد.
ریشه کن کردن کرونا در عرصه ملی، فراملی و جهانی بدون مشارکت جمعی غیر ممکن است
وی ضمن اشاره به ماهیت پیچیده بیماری کرونا، ریشه کن سازی و حذف این بیماری در عرصه ملی، فراملی و جهانی را بدون مشارکت جمعی و استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی غیر ممکن دانست و اظهار داشت: از دالان مشارکت مردمی می توان این بیماری را از جغرافیای هر کشوری حذف نمود.
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه شاهد یک بازآفرینی مجدد در عرصه عواطف انسانی در پاندمی کرونا بودیم، اضافه کرد: بشر امروز در کنار تلخی های ناشی از انتشار کرونا بیشتر از هر زمان دیگری احتیاج به الفت و انس با دیگران را لمس کرده و شاهد اقتران، همگرایی و رسیدن به یک نقطه عاطفی مشترک در میان مردم هستیم.
عوارض ناشی از کرونا در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی
وی به عوارض ناشی از بیماری کرونا در ابعاد مختلف بیماری زایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی اشاره نمود و با عنایت به نتایج مطالعات صورت گرفته در تهران افسردگی، اضطراب، دلزدگی های اجتماعی، اختلال در امنیت شغلی، تزلزل وضعیت اقتصادی آحاد شهروندی، صدمه های اقتصادی اقشار فرودست، سیکل معیوب بیماری و فقر را بعضی از این عوارض برشمرد.
کمک های داوطلبانه بهترین مدل برای ارائه کمک های التیام آفرین و ترمیمی در شرایط سخت کرونا
فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت با بیان اینکه در این شرایط سخت مردم احتیاج به کمک های التیام آفرین و ترمیمی دارند، بهترین مدل را استفاده از کمک های داوطلبانه عنوان نمود و مفهوم شعار سال جاری روز جهانی داوطلب را ایجاد یک انگیزش و امیدآفرینی برای آینده ای بهتر در عرصه جهانی بیان کرد.
فعالیت های داوطلبانه در ایران سازمان یافته و سیستمیک نیست
وی شکل گیری فعالیتهای داوطلبانه در ایران را عموما در چارچوب تکانه های هیجانی دانست که سازمان یافته و سیستمیک نیستند و به صدمه شناسی در این حوزه پرداخت.
به گفته زالی، حرکت سازمان یافته، ثبات و استمرار کارهای داوطلبانه بر مبنای نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، استفاده بهینه از بازتوزیع نیروهای داوطلبی و استمرار خدمات داوطلبانه بعنوان یک حرکت سیستماتیک از نیازهای امروز در عرصه کارهای داوطلبانه است.
گسترش و ترویج فرهنگ داوطلبانه در نهادهای حقوقی و حقیقی، همپوشانی در کارهای خیریه و در نتیجه استفاده غیر بهینه از ظرفیت های موجود از دیگر موضوعات مطرح شده توسط دکتر زالی در این خصوص بود.
هشدار در مورد پدیده رجعت یا بازگشت سنگین تر بیماری در اپیدمی ها
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به وضعیت شکننده و نگران کننده تهران از نظر شیوع بیماری خاطرنشان کرد که نباید وضعیت فعلی را بعنوان شرایط مطلوب و ثبات یافته در تهران تلقی نمود و درمورد پدیده رجعت یا بازگشت سنگین تر بیماری در اپیدمی ها اخطار داد.
دکتر زالی تصریح کرد: در این پدیده هنگام افول بیماری امکان دارد شاهد بازگشت سنگینتر آن باشیم بنابراین باید مردم و مسؤلان مراقب باشند. چونکه هنوز کرونا در تهران در حال قربانی گرفتن است، کالبد شهر به ویروسی آلوده است که در حال تسخیر سنگرهای جدید بیولوژیک است. ازاین رو از دیدگاه کارشناسی از نقطه افول نسبی بیماری در تهران دور هستیم.
اهمیت استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی برای کنترل کووید ۱۹
وی استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی برای کنترل کووید ۱۹ را مهم برشمرد و اضافه کرد: کارهای داوطلبانه اگر به صورت سیستماتیک و سازماندهی شده طراحی و بازمهندسی مناسبی پیدا کند، حتما شرایط بهتری در کنترل بیماری خواهیم داشت. بین نیازها و خواسته های محیطی نیازمند مشارکت کار داوطلبانه و میزان گسیل داشتن انرژی های نهفته داوطلبان باید یک لینک و اتصال برقرار شود. چونکه جدایی این دو مورد ما را از اهداف دور می کند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که به این مشارکت های داوطلبانه نیاز است باید با پمپاژ منطقی و هوشمندانه هیجانات ایجابی مثبت در داخل جامعه به استمرار این طراوت کمک نماییم. جریان داوطلبانه در کشور ما باید زنده باشد و تجلی پویایی و حیات مستمر آنرا در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ببینیم.
تبلور واقعی تلاش داوطلبان سلامت در گام چهارم پایش مدیریت بیماری کرونا و محله محوری
زالی به سهم داوطلبان در توسعه اقتصادی جهانی و بومی اشاره نمود و اظهار داشت: در ایران سال های اخیر سرمایه گذاری و شالوده ریزی خوبی در زمینه رابطان سلامت صورت گرفته است و امروز در گام چهارم پایشی مدیریت بیماری کرونا و محله محوری شاهد تبلور واقعی تلاش داوطلبان سلامت در محله ها هستیم. سرمایه گذاری در این روزهای سخت مورد بهره برداری قرار گرفته و در تهران شاهد افزایش چشم گیر داوطلبان سلامت هستیم.
وی با تکیه بر ضرورت انتقال پیام های بهداشتی به درون خانواده ها اظهار داشت: امروز بیشتر از هر زمان دیگری احتیاج به انتقال مفاهیم سلامت به درون خانواده ها داریم و فرصت مناسبی است تا با طرح هر خانه یک پایگاه سلامت و تحقق طرح محله محوری بتوانیم در این حوزه حرکت نماییم.
استفاده از دانش آموزان یکی از بهترین مدلهای طراحی داوطلبان سلامت
زالی استفاده از دانش آموزان را یکی از بهترین مدلهای طراحی داوطلبان سلامت برای تغییر فضای فرهنگی، بهداشتی و دانشی درون خانواده ها عنوان نمود و اظهار داشت: امروز این آینده سازان به حدی از بالندگی رسیده اند که بعنوان یک عنصر مسئولیت پذیر می توانند سفیر سلامت خانواده خود باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود صدمه های اجتماعی را بحثی جدی ذکر کرد که بدون کمک مردم کاهش یافتنی نیست و نیازمند مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای مختلف است.
نقش مهم داوطلبان سلامت در افزایش سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی
زالی با ذکر این نکته که بین میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور و همراهی داوطلبان آن ارتباطی مستقیم وجود دارد، نقش داوطلبان سلامت در افزایش سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: کارهای داوطلبانه می تواند بعنوان یک میانبر به این مورد کمک نماید و داشتن اعتماد عمومی بعنوان بن مایه اداری و مدنی در اداره هر جامعه ای می تواند نقش آفرین باشد.
طرح محله محور؛ طرحی اجتماعی و راهبردی جدید در کنترل بیماری کرونا
وی طرح محله محوری را یک طرح اجتماعی و راهبردی جدید در کنترل بیماری کرونا دانست و اظهار نمود: نقطه هدف گیری این طرح صرفاً کرونا نیست بلکه یک زیرساخت اجتماعی مردمی را در سطح محلات تهران ترویج می دهد که می تواند به عنوان یک زیرساخت با دوام و با ثبات در مقابل تمامی تکانه های اجتماعی و روانی و بیماری زایی و حوادث غیر مترقبه آماده باشد.
به گفته زالی، اگر چنین ساختار مردمی منظمی شکل گیرد دیگر نگران وقوع بحران ها در کلانشهر تهران نخواهیم بود؛ چون این زیرساخت منظم می تواند بعنوان یک جریان مستمر اجتماعی در زمان لازم به ایفای نقش بپردازد.
اهمیت نقش نیروهای داوطلب مردمی در طرح محله محور
وی مهمترین مبحث در طرح محله محور را استفاده بهینه از نیروهای داوطلب مردمی برشمرد و اظهار داشت: در گذشته محلات تهران کانون های اجتماعی و همگرایی بودند و امروز بیشتر از هر زمان دیگری احتیاج به هویت بخشی محلات تهران داریم. متاسفانه شهرنشینی سبب کم رنگ شدن این همگرایی شد اما این طرح محله محور سبب بازیابی هویتی محلات می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ادامه نمایندگان سازمان های غیر دولتی، گروه های جهادی، رابطان و داوطلبان سلامت، سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه حاضر در نشست ضمن بیان سخنانی به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
در انتهای این مراسم نمادین که با رعایت پروتکل های بهداشتی و حفاظتی برگزار شد، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از نمایندگان سازمان های غیر دولتی، گروه های جهادی، رابطان و داوطلبان سلامت، سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه که داوطلبانه در بحران کرونا کمک کردند، قدردانی کرد.
منبع:

1399/09/16
13:52:22
5.0 / 5
1090
تگهای خبر: دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳

aroma لینک دوستان آروما

آروما AromaStore

aroma تگهای آروما

aromastore.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آروما محفوظ است

Aroma آروما

فروشگاه آروما استور