سرطان در پوست گردو

سرطان در پوست گردو

به گزارش آروما ایسنا/خراسان رضوی دبیر انجمن پیش گیری از سرطان دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به راه اندازی كمپین آگاهی رسانی برای سرطان اظهار داشت: افزایش اطلاعات درمورد سرطان، تأثیر مستقیمی بر كیفیت و بهبود بیماری دارد.


روز جهانی سرطان، سالانه ۴ فوریه (۱۵ بهمن ماه)، در سراسر دنیا گرامی داشته می شود. هدف از گرامی داشتن این روز، حفظ جان انسان ها از میلیون ها مرگ و میر قابل پیشگیری به واسطه سرطان بوسیله ارتقاء سطح آگاهی، آموزش درباره سرطان و ترغیب دولت ها و افراد در سراسر جهان برای انجام اقدامی مقابل این بیماری است. شعار روز جهانی سرطان در سال های 2019 تا 2021، «من هستم و خواهم بود» است كه بیان كننده تأثیر حركت های فردی بر آینده بیماران مبتلا به سرطان است.
در این راستا، انجمن پیش گیری از سرطان دانشگاه فردوسی كه یك تشكل دانشجویی است، كمپین آگاهی رسانی برای سرطان را در هفته ملی سرطان راه اندازی می نماید كه یكی از فعالیت ‎های این انجمن، فرهنگسازی در زمینه این بیماری است. با ساناز زارعیان و رضا شیر آل محمد، دبیران انجمن پیش گیری از سرطان دانشگاه فردوسی مشهد درباب برنامه های این انجمن گفتگو كرده ایم كه در ادامه می خوانید.
شیرآل محمد عنوان كرد: انجمن پیش گیری از سرطان دانشگاه فردوسی زیرنظر مجموعه معاونت فرهنگی دانشگاه شكل گرفته است. این انجمن نخستین بار در سال ۱۳۹۴تشكیل شد، اما بعد از یك دوره كاری دو ساله منحل شد و از سال ۹۸ مجدداً فعالیت خودرا شروع كرد. انجمن های دانشجویی به صورت كلی پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل دارند. درحال حاضر چهار عضو انجمن ما دانشجوی ارشد زیست شناسی و یك عضو انجمن نیز دانشجوی كارشناسی همین رشته هستند.وی افزود: انجمن ما نخستین انجمن دانشگاهی با موضوع پیش گیری از سرطان است. ما با تمام دانشگاه ها در ارتباط هستیم. هدف اصلی این انجمن آگاه كردن مردم و پیش گیری از مبتلاشدن به سرطان است. اولویت ما برای این آگاهی رسانی ابتدا دانشگاه و میان دانشجویان و سپس خارج از دانشگاه و در بین مردم است. همه انجمن ها در كنار خود یك استاد مشاور دارند كه در این انجمن هم به همین شكل است.
زارعیان درباب برنامه های آینده این انجمن، بیان كرد: برنامه‎های ما تا كنون شامل دو نشست در زمینه سرطان و روانشناسی و نشست دیگر در رابطه با سرطان و تغذیه بوده است. در هفته پژوهش هم كارگاه هایی با موضوع نحوه ارتباط با افراد مبتلا و مباحث مربوط به دارورسانی داشته ایم. یك نشست هم میان دانشجویان ارشد و دكترا انجام شد كه هركدام از آنها در چارچوب یك ویدیو و در مدت زمان 10دقیقه در ارتباط با سرطان رساله خودرا ارائه كردند. هدف این جلسه، نگاهی كلی به پژوهش های انجام شده در زمینه سرطان در دانشكده علوم دانشگاه فردوسی مشهد بود.
این دانشجوی ارشد رشته بیوتكنولوژی در ارتباط با برنامه های انجمن پیش گیری از سرطان دانشگاه فردوسی مشهد برای هفته ملی سرطان، اظهار نمود: از ۱۳ تا ۱۶ بهمن ماه سلسله برنامه هایی در نظر داریم كه برمبنای آن كمپینی برای آگاهی رسانی پیش گیری از سرطان را راه اندازی كرده ایم. ۱۹ بهمن ماه از ساعت 13 الی 18 همایشی تحت عنوان «سرطان در پوست گردو» را برگزار خواهیم كرد. انتخاب عنوان پوست گردو به سبب آن است كه بتوانیم در این همایش خلاصه و سریع اطلاعاتی را به افراد منتقل نماییم تا ترسی كه در این وادی وجود دارد كمتر شود. ایجاد آگاهی در ارتباط با یك بیماری نخستین قدم است تا بتوانیم نشانه های آنرا سریع تر تشخیص دهیم و به پزشك بازگشت نماییم.
وی افزود: با ایجاد چنین كمپینی می توانیم بر این ترس كه دیگر سرطان خط آخر زندگی من است، غلبه نماییم. در این نوع بیماری ها هرچه سریعتر تشخیص و درمان آغاز شود درصد احتمال بهبودی هم بیشتر خواهد شد و حس ناخوشی ناشی از پروسه درمان نیز كمتر می شود.
زارعیان در ارتباط با مكان های برگزاری این كمپین، اظهار نمود: در ۱۳ نقطه در سطح دانشگاه فردوسی و سازمان مركزی دانشگاه فعالیت خواهیم كرد و در دانشگاه های دیگر مانند دانشگاه علوم پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی آزاد و همین طور مراكز خریدی مانند پاژ، پروما و آرمیتاژ مستقر خواهیم بود تا كار فرهنگسازی را انجام دهیم.دبیر انجمن پیش گیری از سرطان دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینكه «داوطلبان حضور در كمپین فقط مختص به دانشگاه فردوسی نیستند»، اشاره كرد: افراد از همه دانشگاه ها می توانند به این كمپین بپیوندند و برای این افراد در آنكولوژی رضا كارگاه هایی برگزار می نماییم كه در آنها اطلاعاتی در ارتباط با سرطان به افراد داده می شود و اگر سؤوالی وجود داشته باشد تا حد امكان پاسخ داده می شود. اطلاع رسانی ها برای این كمپین بوسیله راه های ارتباطی میان دانشگاه ها انجام شده است و دانشجویان می توانند اطلاعات بیشتر را در فضای مجازی یا سایت انجمن دنبال كنند. در این كمپین فعالیت ها در حوزه تشخیص، درمان و پیشگیری انجام می شود و پنل هایی هم مقرر است با حضور متخصصان اجرا شود.

افراد جرأت شركت در آزمون غربال گری سرطان را ندارند
شیرآل محمد با اشاره به اینكه «بسیاری از مردم از بُعد روانی نسبت به مبتلاشدن به سرطان ترس دارند»، عنوان كرد: این مسأله در حدی است كه مشخص شده، حتی افراد جرأت شركت در تست‎های غربال گری را هم ندارند. هدف انجمن این است كه روحیه‎ای را در افراد ایجاد نماییم كه در صورت مواجهه با نشانه های سرطان، در آزمون سرطان شركت و به پزشك و متخصص بازگشت كنند.
وی ادامه داد: جدای از ترس روانی، عوامل دیگری مانند عوامل اقتصادی هم ممكنست در مراجعه به پزشك تأثیر گذار باشد، اما اگر افراد آموزش علمی دیده باشند امكان مراجعه به پزشك و پیشرفت درمانی آنها افزایش می یابد. در سال قبل برنامه ای در دانشكده علوم انجام شد كه در آن در چند مورد از دانشجویان خانم دانشگاه، سرطان تشخیص داده شد كه این دانشجویان بموقع به پزشك بازگشت كردند و بهبود یافتند.
دبیر انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای پیش گیری از سرطان دانشگاه فردوسی مشهددر رابطه با اهمیت سرعت مراجعه به پزشك، اشاره كرد: سرطان بطور كلی چهار مرحله دارد كه مرحله آخر آن بحرانی ترین حالت است و هرچه سریعتر بیمار بتواند بیماری را تشخیص دهد وارد مراحل سخت نخواهد شد و امكان بقای بیمار بیشتر می شود. در كشور ما درحال حاضر چهار برنامه غربال گری یا تست های تشخیص مبتلاشدن به سرطان در ارتباط با سرطان دهانه رحم، پروستات، پستان و سرطان كولوركتال انجام می شود تا افراد در مراحل اولیه بتوانند بیماری خودرا تشخیص دهند.
وی اشاره كرد: ما در امتداد برنامه های در رابطه با سرطان، طرحی با عنوان مطالعات پژوهشی داریم. این طرح برای نخستین بار در استان خراسان رضوی انجام می شود و برمبنای آن مقرر است، میزان آگاهی افراد در شهر و روستاهای خراسان رضوی سنجیده شود. این طرح در قدم اول میزان آگاهی مردم و در قدم دوم دلیلهای عدم مراجعه به پزشك را مورد بررسی قرار می دهد. كل برنامه های ما نیازمند پشتیبانی علمی و مالی است و با پشتیبانی انجمن پیش گیری از سرطان دانشگاه و دیگر مراكز صورت خواهد گرفت.
ارتباط میان افزایش سن و مبتلاشدن به سرطان
دبیر انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای پیش گیری از سرطان دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با همایش ۱۹ بهمن ماه انجمن، تشریح كرد: این همایش با هدف افزایش آگاهی عمومی است و در آن، سخنرانی هایی ۲۰ دقیقه ای با حضور متخصصان رشته های مختلف انجام خواهد شد. در این همایش، رادیوانكولوژیست ها، روان پزشكان و متخصصان تغذیه در بحث غربال گری و درمان سخنرانی خواهند كرد. پژوهشگران رشته های مختلف در ارتباط با سرطان و تحقیقاتی كه در زمینه سرطان موثر بوده اند به بحث خواهند نشست.
شیرآل محمد اظهار نمود: در دهه اخیر، میزان مرگ ومیر در رابطه با سرطان در جهان نسبت به گذشته كاهش پیدا كرده است. برای اینكه هم درمان سرعت بیشتری پیدا كرده است و هم قدرت تشخیص بالا رفته است. یكی از دلایلی كه سبب شده سرطان در سطح جهانی برجسته دیده شود، افزایش میانگین سن جمعیت جهان است كه به دنبال خود خطر مبتلاشدن به سرطان را افزایش داده است.
وی ضمن اشاره به نبود آمار مشخص و دقیق در ارتباط با نرخ شیوع سرطان در سال های گذشته، اشاره كرد: نخستین آمار دقیق در سال ۲۰۱۸ توسط وزارت بهداشت و با كمك 50 دانشگاه ارائه شد. از آن جهت كه ایران كشوری درحال توسعه است آمار سرطان هم در ایران درحال افزایش است. كشورهای پیشرفته معمولاً كمپین هایی از این دست برای اطلاع رسانی دارند و كمپین های مشابه كمپین ما در كشورهای انگلستان و آمریكا فعالیت می نمایند و اكثراً این مطالعات پژوهشی برای جهت دهی و اطلاع رسانی به كمپین ها انجام می شود تا برنامه هایی هدفمند به غربالگری در كل كشور عرضه كنند. در ایران هم چنین كمپین هایی در سطوح مختلف وجود دارد، اما در دانشگاه فردوسی مشهد این كمپین برای نخستین بار آغاز به فعالیت خواهدنمود.
زارعیان در ارتباط با تأثیرات برگزاری و شركت در كمپین های پیش گیری از سرطان، عنوان كرد: این كمپین ها با ارائه آگاهی در ارتباط با سرطان سبب می شوند تا افراد با انجام یكسری مراقبت ها و پیشگیری ها احتمال مبتلاشدن به سرطان را كاهش دهند. زمانی كه دانش افراد نسبت به نشانه ها افزایش پیدا كند، پروسه تشخیص و درمان هم سرعت بیشتری پیدا می كند. هم اكنون افراد از درمان های فعلی سرطان می ترسند و بنا بر این ممكنست به دنبال درمان بیماری نروند و این مسأله گاهی منجربه مرگ فرد می شود. افزایش اطلاعات در زمینه بیماری و نحوه درمان آن تاثیر مستقیمی بر كیفیت بیماری می گذارد.
شیرآل محمد اضافه كرد: برای نمونه، افرادی كه سیگار می كشند میزان احتمال مبتلاشدن به بیماری های ریوی برایشان ۲۰ برابر افرادی است كه سیگار نمی كشند و این وظیفه ما است كه این افراد را آگاه نماییم برای اینكه بعضی از این افراد اصلاً از این واقعیت اطلاع ندارند و باید این آگاه سازی صورت گیرد تا سیگار كشیدن را كنار بگذارند.1398/11/13
08:19:49
5.0 / 5
4665
تگهای خبر: آزمون , آموزش , بهداشت , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲

aroma لینک دوستان آروما

آروما AromaStore

aroma تگهای آروما

aromastore.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آروما محفوظ است

Aroma آروما

فروشگاه آروما استور