سالاری اخطار داد:

32 هزار پلاك روی گسل های شهر تهران

32 هزار پلاك روی گسل های شهر تهران

به گزارش آروما رئیس كمیسیون شهرسازی شهر تهران با تاكید بر پیشگیری از شهرفروشی و رانت و فساد در حوزه مدیریت شهری، تغییر رویكرد در رویه های غلط گذشته را از دستاوردهای پرارزش شورای شهر تهران در دوره پنجم خواند.


به گزارش آروما به نقل از ایسنا، محمد سالاری در نشست خبری امروز که با عنوان بررسی تاب آوری شهر تهران که در محل خبرگزاری ایسنا برگزار گردید با بیان این که تاب آوری مهمترین دغدغه و مساله مدیریت های شهری کشور است، اظهار داشت: مهمترین اولویت ما در شورای شهر بعنوان پارلمان محلی مبحث تاب آوری تهران است اما اساسا این مورد دارای ابعاد مختلف، مختلف و گسترده است که باید به صورت دقیق آنرا بررسی کرد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تاب آوری مربوط به کالبد شهر، ساختمان ها و تاسیسات شهری است اما نباید از ابعاد فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، روانی و غیره غافل شد، اظهار داشت: بنابراین است که معتقدیم مفهوم تاب آوری گسترده و جامع است و اگر دولت، حکومت و یا شورای شهر بتواند در زمینه افزایش تاب آوری اقدامات خوبی انجام دهد بطور قطع این اقدامات، همه کارنامه کاری آنها را تحت تأثیر مثبت قرار می دهد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که مدیریت شهری در دوره پنجم توانسته اقدامات خوبی را انجام دهد، اظهار داشت: ما با مبحث بارگذاری های بی حساب و کتاب و بدون توجه به پیوست های مطالعاتی پدافند غیر عامل مواجه بودیم و ایمن سازی ساختمان های در حال ساخت و ساخته شده کمتر مورد توجه قرار می گرفت اظهار نمود: البته در دوره اخیر تحولات بسیار ارزشمندی را در مورد ایمن سازی کالبد شهر تهران شکل دادیم. بگونه ای که هم اکنون همه ساختمان های در حال ساخت ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان، مقررات ایمنی ساختمان ها در مقابل حریق هستند بگونه ای که خیلی از متخصصان شهری معتقدند سختگیری های شهرداری در زمینه ایمنی حتی از حد معمول هم بالاتر است و همه پروانه های صادره موظف به استعلام از آتش نشانی و دریافت پیوست های تخصصی هستند.
وی با تاکید بر ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری اظهار داشت: یکی از اشکالات اداره شهرها در حوزه شبکه های خدمت رسان همچون شبکه آب، برق و... عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری است. شورا و شهرداری اساسا به باعث قانون اختیار انتصاب مدیران خدمت رسان در شهر را ندارند.
وی ادامه داد: هر چند که مصوبات شورا برای همه سازمان ها و نهادهای مستقر در شهر و در رابطه با مسائل شهر اجبار آور است اما این مورد متاسفانه تحول پذیر نیست و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نظام شوراها را مبتنی بر چارچوب قانونی نپذیرفته، از طرفی برای تحقق اجبار آور بودن تصمیمات شوراها احتیاج به تغییر و به روزرسانی قانون مبتنی بر مقتضیات زمانی و مکانی هستیم. این مورد در قانون اساسی هم مشاهده می شود و به قول نیروهای کارشناس و نخبه در نظام این اعتقاد وجود دارد که بعد از گذشت ۴۰ سال بخشی از این قانون باید از راه همه پرسی و یا مکانیزم های دیگر قانون تغییر و به روزرسانی شود.
وی افزود: در اغلب کشورهای دنیا مدیریت شهری محور اصلی مدیریت هستند به شکلی که حکمرانی شهری محقق شود. در همین راستا استاندار، فرماندار و شهردار اختیاراتشان در محل خدمتشان از رئیس جمهور هم بیشتر است اما متاسفانه در کشور ما در موارد بسیاری دیده شده مثلا شهرداری خیابانی را راه اندازی و بازگشایی می کند و بعد از مدتی سازمان های خدمت رسان همچون برق و آب مشغول حفاری در این خیابان می شوند و بدین سان باردیگر کاری ها و افزایش هزینه ها را شاهد می باشیم.


پیشرفت مناسب شبکه فاضلاب شهر تهران
وی تصریح کرد: مدیریت شهری در دوره پنجم با ساری و جاری کردن یک نظام غیررسمی همراه با تعامل بگونه ای شبیه سازی مدیریت یکپارچه شهری را برای پیشبرد اهداف و مسائل در شهر تهران و در ارتباط با سایر دستگاه های اجرایی بوجود آورده است. در همین راستا شورا در تعامل با سازمان آب و فاضلاب شبکه آبرسانی اضطراری را پیگیری کرد و با اختصاص بودجه قابل توجه شاهد پیشبرد این پروژه هستیم. همینطور شبکه فاضلاب تهران هم که یک پروژه مهم زیست محیطی است در نتیجه تعامل شورا و دستگاه های اجرایی پیشرفت های خوب را تجربه کرده است بنابراین در این عرصه شاهد کارنامه درخشانی برای شورا بوده ایم.


ارائه وظایف به شهرداری باید با اختیارات و بودجه همراه باشد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به پیشرفت مناسب شبکه فاضلاب شهر تهران اظهار داشت: البته قرار بود به صورت همزمان تصفیه خانه های فاضلاب در این شبکه مورد راه اندازی و بهره برداری قرار گیرد تا از این تهدید فرصت هایی را ایجاد نماییم که متاسفانه این امر هنوز محقق نشده است. با عنایت به وجود نگرانی ها در مورد کم آبی در دوره پنجم شورای شهر تهران با در دستور کار قرار گرفتن تعاملات اقدامات موثری صورت گرفته است. همینطور در جهت ارتقای تاب آوری شهری باید همانند سایر کشورهای دنیا شبکه های برق در کانال های خدمات شهری قرار گیرند که هنوز در تهران چنین موردی محقق نشده است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که دادن وظایف به شهرداری باید همراه با اختیارات و بودجه باشد.
سالاری در پاسخ به سوالی در مورد توجه به مبحث شهرسازی بخصوص نما در سطح شهر تهران در جهت ارتقای تاب آوری شهری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و شکل گیری ساختمان هایی با نمای غیرمتعارف در سطح شهر اظهار داشت: توجه به حقوق عامه و عرصه های عمومی و همینطور توجه به مقررات باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا از همه ظرفیت ها استفاده گردد اما متاسفانه برخی نهادها به جای تقدیر از اعضای شورا در جهت عمل به قانون آنها را مورد بازخواست قرار می دهند.


ابهامات طرح توسعه مجلس برای شورایی ها

وی ادامه داد: در مورد رعایت مقررات نما نسبت به سایر مقررات اجرایی اقدامات خوبی در شهر تهران انجام شده اما استثناء هایی وجود دارد که نسبت به گذشته تعدادشان کاهش پیدا کرده که همچون آنها می توان به نمای ساختمان مجلس اشاره نمود. من در مورد این ساختمان تذکراتی داده بودم. هر چند که ریاست پیشین مجلس در مورد این تذکرات ناراحت شده بودند اما نهایتا جلسات مشترکی با کارشناسان مجلس برگزار گردید و اعلام گردید که این محل قانون گذاری کشور است و در همه جای دنیا این ساختمان معرفی کننده هویت و معماری کشورهاست در صورتی که برای مردم اجبار رعایت ضوابط نما وجود دارد، چطور مجلس بعنوان نهاد قانونگذار کشور این مورد را رعایت نمی کند و نما مورد توجه قرار نمی گیرد؟ در صورتی که مقام معظم رهبری هم بر مبحث رعایت سیما و منظر شهری تاکیدات بسیاری داشته اند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه کمیته های نما در سطح شهر تهران اقدامات موثری را انجام داده اند، اضافه کرد: انتظار ما از مجلس این بود که ساختمان هایی که در طرح توسعه مجلس ایجاد می شود مقررات را رعایت نمایند در صورتی که حتی حریم بافت های تاریخی را رعایت نکرده اند و ضوابط نما برای این ساختمان ها مورد توجه قرار نگرفته، البته در مقطع زمانی به جهت اینکه ما را بعنوان نمایندگان شورا قانع کنند تغییری در نما ایجاد کردند که بعد از مدتی این تغییرات را حذف کردند که جای تعجب بسیاری دارد.
وی افزود: بحث دیگر ما در مورد طرح توسعه مجلس این است که در طرح های توسعه شهری نگاه از بالا به پایین وجود دارد و به حقوق مردم توجهی نمی گردد. حریمی که ۲۸ هکتار در نظر گرفته شده بدون اینکه حقوق مکتسبه مردم را بدهند. خیابان مردم در طرح توسعه مجلس بسته شد و خیابان جدیدی در حال الحاق به این طرح است این در حالیست که هنوز برای ما معلوم نیست در این طرح می خواهند چه کاری انجام دهند و بارگزاری دقیق خویش را اعلام نکردند. چرا برای این طرح پروانه نمی گیرند و عوارض خویش را پرداخت نمی کنند؟. مگر می توان با یک توافقنامه اینچنین بارگزاری های زیادی را در شهر انجام داد؟ البته اعلام می کنند بخشی از عوارض را پرداخت کرده اند هر چند که برای من بعنوان نماینده مردم در شورا هیچ چیز معلوم نیست.


گله ای از بنیاد مستضعفان


سالاری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تکمیل ساختمان پلاسکو اظهار داشت: بعد از حادثه تلخ ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان به تنهایی بار تأمین مالی ساخت این ساختمان را به دوش کشیده، این در حالیست که همه تقصیرها به گردن بنیاد نبود و در این حادثه شهرداری، کسبه و... هم تقصیراتی داشتند اما با این وجود بنیاد پذیرفته که تکمیل ساختمان پر هزینه را انجام دهد و خوشبختانه در این راستا اسکلت قابل قبولی را بنا کرده اما چرا در شرایطی که چنین کاری به خوبی در حال انجام می باشد و خدمتی توسط نهادی حاکمیتی عرضه می شود این کار بدون پروانه انجام می شود و روال قانونی برای آن طی نمی شود؟ این در حقیقت ظلم به بنیاد است. این ساختمان به لحاظ معماری و نما و همینطور استانداردهای سازه و ایمنی قرار بود بعنوان الگو معرفی شود.
وی افزود: بنیاد با نیت خیرخواهانه در حال انجام این کار است اما پروانه دریافت نکرده و روال قانونی طی نشده بنابراین شائبه هایی در این عرصه ایجاد می شود و آتش نشانی اعلام می کند ما کاربری این ساختمان را نمی دانیم در صورتی که برای تایید طراحی استانداردهای ایمنی باید کاربری ساختمان مشخص باشد.
سالاری در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن انتقاد از تصمیمات اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری کشور اظهار داشت: از آغاز شکل گیری کمیسیون ماده۵ هیچ دوره ای وجود نداشته که اینچنین از اتخاذ تصمیمات مغایر اصول معماری و طرح تفصیلی و طرح جامع جلوگیری شود بنابراین تصمیمات بسیار خوبی در این کمیسیون اتخاذ شده، هر چند که ساختمان پلاسکو قبلا پارکینگ نداشته و به صورت قهری تخریب شده و بر همین مبنا شورایعالی شهرسازی و معماری اعلام نموده که می تواند پارکینگ نداشته باشد. با این وجود من این مورد را قبول ندارم چون که زمین کنار این ساختمان که بعنوان پارکینگ اکبر شناخته می شود، می تواند با استفاده از فضای زیرسطح، پارکینگ لازم برای ساختمان پلاسکو را تأمین کند؛ البته باید از تصمیمات خوب شورایعالی شهرسازی و معماری هم در موارد مختلف همچون پادگان ۰۶ قدردانی نماییم. بدون شک اگر نماینده شورایعالی شهرسازی و معماری نبود بارگزاری ۱.۷ میلیون متر مربعی انجام می شد و متراژی هم به فضای شهری داده نمی شد.
سالاری با تاکید بر اینکه رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی در مورد ساختمان های دولتی و حاکمیتی هم مورد توجه قرار می گیرد اضافه کرد: در ساختمان پلاسکو نهاد حاکمیتی سرمایه بسیاری را اختصاص می دهد و در کنار آن متوجه می شود که باید ساختمان های خویش را ایمن سازی کند. در حادثه پلاسکو برخی از عزیزترین نیروهای آتش نشانی و شهرداری را از دست دادیم اما این حادثه به نقطه عطفی برای توجه به ایمن سازی ساختمان های کشور بدل شد. امروز باور عمومی مردم این است که باید آیین نامه ها را اجرا کنند. البته رسالت ما به همراه رسانه ها در حوزه فرهنگسازی بیشتر از آنچیزی است که تا کنون انجام شده است.
وی تصریح کرد: ساختمان های حاکمیتی هم دغدغه ایمنی را دارند و به طور کلی تعامل همه ذینفعان در این عرصه با شهرداری تهران باعث رقم خوردن اتفاقات مناسب شده است. امروز مدیران شهری ما صدور مجوز بلندمرتبه سازی و کسب درآمد از این راه را بعنوان کارنامه موفق خود معرفی نمی کنند بلکه در جلسات کارنامه ای که در حوزه نرم افزاری انجام شده است را عرضه می کند. در همین جا آنچه که در شهرداری مناطق ۱۱ و ۱۲ در حوزه ایمن سازی ساختمان ها انجام شده قابل تقدیر است، بنابراین مأموریت های شهرداری از حوزه سخت افزاری صرف به مأموریت های محله محور تبدیل گشته که رضایتمندی بیشتر شهروندان را هم به همراه دارد. امروز در مناطق جنوب شهر ده ها و صدها پروژه محلی شروع شده که اجرای آنها از اجرای پروژه های بزرگ مقیاس در رضایتمندی مردم و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأثیر بیشتری دارد. تغییر نگاهی که در شورای پنجم صورت گرفت و در آینده از آن به نیکی یاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر پیشگیری از شهرفروشی بعنوان سیاست ملموس مدیریت شهری در دوره پنجم اظهار داشت: متاسفانه در گذشته رانت و فساد در حوزه شهری بی حد و حصر بود و هر تصمیمی در این عرصه در سطح مناطق گرفته می شد و نهایتا در کمیسیون ماده ۵ به تایید می رسید اما امروز بروز چنین مواردی به حداقل ممکن رسیده، به شکلی که گاها گفته می شود این رویکردها برای آینده و مصلحت شهر و شهروندان در دراز مدت خوب است اما در کوتاه مدت باید بارگزاری هایی انجام می شد که از راه منابع حاصل از آنها پروژه های بزرگ مقیاس را انجام می دادیم. روشی که ما با آن مخالف بودیم.
وی تصریح کرد: شورای شهر تهران در دوره پنجم به دنبال اصلاح رویه ها و رویکردهای غلط بوده است. این شورا با وجود اینکه همگی از فهرست اصلاحات بودند تضارب آرائ داشت به شکلی که اگر در صحن شورا در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری اگر یک عضو تصور می کرد که فکر و نظر کارشناسی اش لحاظ نشده اعتراض می کرد و مبتنی بر چنین مبانی نظری با یکدیگر بحث می کردیم.


۳۲ هزار پلاک در حریم و یا روی گسل های شهر تهران

وی افزود: با عنایت به نگرانی مردم و مسؤلان به دنبال وقوع زلزله های اخیر تهران و مطرح شدن بحث هایی از فعال شدن گسل ها در تهران باید شهر تهران با وجود گسل های مختلف بعنوان یکی از نقاط پر مخاطره مورد توجه قرار بگیرد. ۹ درصد مساحت کشور ما در پهنه با خطر بسیار بالا، ۶۷ درصد مساحت کشور در پهنه با خطر بالا و تنها ۴.۵ درصد از مساحت کشور در پهنه با خطر کم قرار گرفته است، بنابراین باید رویکرد ما در مورد بحث زلزله تغییرات اساسی داشته باشد. ۳۲ هزار پلاک در حریم و یا روی گسل های شهر تهران قرار گرفته که عموما ساختمان های بلندمرتبه همراه با بارگزاری های بسیار هستند که در این میان ۲۵۰۰ ساختمان بسیار مهم هستند و ۶۶ برج ۱۲ طبقه و بیشتر در همین میانه قرار گرفته است. کاری که در کمیسیون شهرسازی انجام دادیم این است که از دوره گذشته نقشه های گسلی را تدقیق کردیم. با طرح های تفصیلی و جامع و در همین راستا بخشنامه هایی هم صادر شد که بر روی گسل ها، ساختمان های بلندمرتبه و بارگزاری های پرحجم انجام نشود.


استفاده از نمای شیشه ای در بعضی بیمارستان های تازه احداث

وی افزود: متاسفانه گاها در حوزه بیمارستان ها هم مقررات و ضوابط و مفاد طرح تفصیلی رعایت نمی گردد و برخی مدیران بیمارستان ها آموخته های خود در نظام پزشکی را در شهرسازی رعایت نمی کنند و به حقوق عامه مردم توجه نمی کنند. بدین شکل شاهد استفاده از نمای شیشه ای در بعضی بیمارستان های تازه راه اندازی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: توفیقات ما در حوزه های مختلف مرهون حمایت جامعه مدنی بخصوص رسانه ها بوده، تغییر رویه های غلط و بازگشت از مسیرهای انحرافی بدون همراهی رسانه ها امکانپذیر نیست و در میان همه رسانه ها که ما را همراهی می کردند، با داشتن رویکردهای اصلاح طلبانه و یا اصولگرایانه، خبرگزاری ایسنا با عنایت به پیشینه و ظرفیت هایی که در حوزه شهری دارد همراهی خیلی خوب و قابل تقدیر داشته است.1399/03/12
22:15:34
5.0 / 5
2404
تگهای خبر: ارز , استاندارد , پزشك , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳

aroma لینک دوستان آروما

آروما AromaStore

aroma تگهای آروما

aromastore.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آروما محفوظ است

Aroma آروما

فروشگاه آروما استور